Въведение в диастазата

Какво представлява диастазата? Кой може да има диастаза? Как да разбереш дали имаш диастаза и как можеш да я преодолееш? Какво представлява програма “Не на диастазата” и за кого е полезна.

Меню